?

Log in

ԼՈՒՐԵՐԻ livejournal ԲԼՈԳ

Լուրեր.net ազատ լրատվական ցանցի պաշտնական բլոգը Livejournal-ում

Social capital

  • less than 10
Name:
ԼՈՒՐԵՐԻ LJ ԲԼՈԳ
Birthdate:
8 August
Location:
External Services:
  • lurer@livejournal.com
բիզնես, գիտություն, երևան, լուրեր, հայաստան, հասարակություն, հարցազրույցներ, մարզեր, մշակույթ, նորություններ, սպորտ, սփյուռք, տեսանյութեր, տնտեսություն, քաղաքականություն

Social capital

  • less than 10

Statistics

Welcome to the new LiveJournal

Some changes have been made to LiveJournal, and we hope you enjoy them! As we continue to improve the site on a daily basis to make your experience here better and faster, we would greatly appreciate your feedback about these changes. Please let us know what we can do for you!

Send feedback

Switch back to old version

LiveJournal Feedback

See a bug? Let us know! Here you can also share your thoughts and ideas about updates to LiveJournal

Your request has been filed. You can track the progress of your request at:
If you have any other questions or comments, you can add them to that request at any time.

Send another report Close feedback form

If you're a LiveJournal user, you will be logged in after submitting your request.

(optional, if you're a LiveJournal user only)

(optional, if you're a LiveJournal user only)

(not shown to the public)

If you have a billing inquiry, please go here to submit your question.

Provide a link to the page where you are experiencing the error

Do not include any sensitive information, such as your password or phone number. No HTML allowed.

If you can't pass the human test, email your inquiry to: support@livejournal.com

Please take a survey

Help us make LiveJournal better! Answer a few questions to share your experiences using LiveJournal with us. It won't take more than 10 minutes!

Take a survey

Welcome to LiveJournal

Create an account